Parachute Group Holland

Jumps into history

Nederlands English   
Image

Zelf springen bij PGH?
Om met onze activiteiten mee te doen is de hoofdvoorwaarde dat je donateur wordt van onze stichting. We hebben het minimumbedrag hiervoor gesteld op 80 euro (2024). Naast actieve springers staan wij ook open voor enthousiastelingen die allerlei hand- en spandiensten kunnen verrichten. Denk daarbij aan helpen om de DZ (dropzone) te bemannen, onze DZ-bus chauffeuren of onze PR verzorgen.

Om met ons mee te springen zijn er een paar randvoorwaarden:

Opgeleid zijn/worden op een bestuurbare ronde bol
Of het voorgaande jaar een sprong hebben gemaakt
Indien dit langer geleden is zal een refresher nodig zijn
Eigen gekeurd springmateriaal bezitten of willen aanschaffen (MC1-1X, SF10, SET10 & MIRPS reserve + springhelm & kisten)
Een geldige medische keuring Paraschutespringen
Een KNVvL lidmaatschap
Geldige harnastest
En bereid zijn geregeld op onze springdagen te verschijnen

Image

PGH & KNVvL
Wij zijn de enige Nederlandse club die ronde bol springen en opleiden volgens de richtlijnen van de KNVvL (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart). Een lidmaatschap van de KNVvL (of buitenlandse equivalent) is noodzakelijk opdat via dat lidmaatschap de individuele springer voor deze uitzonderlijke activiteit verzekerd is. Wie bij ons een opleiding volgt wordt automatisch bij de KNVvL aangemeld.

PGH & ENPC
Om de kennis en vaardigheden op peil te houden zijn er tijdens weekenden geregeld springmomenten vanaf Breda International Airport (Seppe), waar wij onze standplaats hebben bij de Skydive ENPC (Eerste Nederlandse Parachutespring Club). Een club die is opgericht door militairen uit het voormalig Nederlands-Indië.

Image

Veiligheid
PGH is een club die de kennis en kunde van het (historische) militaire ronde bolspringen en haar geschiedenis op een veilige manier levend houdt.

Wij zijn pertinent géén re-enactment club die scenario’s naspelen of in de huid van personages kruipen. Wel springen de meeste van ons, voor de historische duiding, in tenues die passen bij de inzettijd van de oude kisten waaruit wij tijdens de Market Garden Herdenkingen, ons belangrijkste evenement, springen.

Image

Dropzone bus
Voor de ondersteuning van onze springactiviteiten hebben wij een dropzone bus. Hiermee kunnen onze springers met minder autobewegingen van de DZ 'November', bij Oudenbosch, terug naar het vliegveld in Bosschenhoofd gebracht worden. Naast gebruik op onze vaste locatie wordt de bus ook tijdens onze evenementen gebruikt.

Word donateur van Parachute Group Holland
Voor donateurs die met onze springactiviteiten meedoen is dit minimaal 80 Euro. Voor wie onze activiteiten een warm hart toedraagt is ieder vrij in te vullen bedrag welkom. We zijn blij met iedere gulle gift van zowel privépersonen als bedrijven. Donateur worden kan hier.


Doelstelling PGH

Image

Parachute Group Holland (PGH) is een stichting die zich toelegt op
het maken van historische parachutesprongen.

De historie van het parachutespringen in Nederland begint met een uitzonderlijk groot aantal sprongen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo vindt onder andere in september 1944 met 20.000 parachutisten de grootste luchtlandingsoperatie ooit plaats tussen Eindhoven en Ede. (Operatie Market) In april 1945 zijn het Franse SAS teams die in Drenthe onder de naam Operatie Amherst een grote luchtlanding uitvoeren om de bevrijding van Noord-Nederland te forceren.

Naast dit grootschalige optreden is de de parchute ook op een andere manier gebruikt. Zo zijn er gedurende de gehele oorlog ruim tweehonderd, veelal Nederlandse, geheim agenten in Nederland geparachuteerd om het verzet te organiseren. Zijn er kleine commando-eenheden in Nederland gedropt om voorbereidingen te treffen voor de grote luchtlandingsoperaties. En weten meer dan duizend bemanningsleden zich per parachute te redden uit neerstortende oorlogsvliegtuigen. In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog vinden er in Nederlands-Indië een aantal heimelijke commandoacties per parachute plaats als ook grootschalige optredens tijdens de politionele acties.

Ter nagedachtenis aan al deze moedige mannen, én een paar vrouwen, verzorgt Parachute Group Holland parachutespring-opleidingen met een militaire Ronde Bol en worden er springactiviteiten georganiseerd rond diverse, veelal militaire, herdenkingsmomenten. Onze springende donateurs zijn een mix van burgers, actieve en oud-militairen. Een belangrijk aantal donateurs komt uit landen die ooit betrokken waren bij de bevrijding van Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog. Waar mogelijk betrekken wij veteranen of nabestaanden van veteranen bij onze activiteiten.

Commissies

Image

Instructiegroep

Deze groep instructeurs zijn (eind)verantwoordelijk voor de spring-operaties en opleidingen van PGH. Zij zijn een van de weinige ronde bolopleiders in Nederland.

Image

Dropzone Crew

Deze groep is verantwoordelijk voor het bemannen van de Dropzone (DZ). Zij zorgen voor de veiligheid op de DZ en kunnen communiceren met de Jumpmasters in het vliegtuig wanneer die veiligheid in het gedrang komt.

Image

Vouwcontroleurs

Na het springen zullen de chutes gevouwen moeten worden. Voor de beginnende springers die met het 'club'-materiaal springen zijn er Vouwcontroleurs die dit proces uitleggen en begeleiden.

Image

Materiaalgroep

De materiaalgroep zorgt er het hele jaar voor dat onze 12 'club'-sets in orde en in datum zijn. Tijdens oefendagen verzorgen zij de uitgifte en inname van het materiaal aan de leerling-springers.

Image

Bestuur PGH

Het huidige bestuur van PGH. Zij runnen alle randzaken om het springen heen. Op springdagen en evenementen is meestal minstens één bestuurslid aanwezig.

Donaties C-47 Dakota Market Garden 2024

Een C47 (Dakota) uit de Tweede Wereldoorlog die parachutisten aan ronde bollen dropt plaatst de 80ste Market Garden Herdenkingen op Ginkelse Heide bij Ede in het juiste historische perspectief. Al 15 jaar verzorgt PGH dit beeld .

Al die jaren financierden de springers dit zelf. De sprongkosten zijn inmiddels opgelopen tot boven de 900 euro per persoon. Door het almaar doorstijgen van kosten voor brandstof, verzekeringspremies, luchthaven en onderhoudskosten is dit bijna niet meer door de springers zelf op te brengen.

Om in 2024 traditiegetrouw een historisch vliegtuig naar Nederland te kunnen halen vragen wij u of uw bedrijf om een steuntje in de rug. Via deze link kunt u een donatie aan ons doen. U kunt zelf het bedrag aanpassen. Onze dank en dat van het publiek is groot.

Met speciale dank aan:


Image

ContactOnze uitvalsbasis is bij:
Skydive ENPC op Breda International Airport

Adres opleiding & springactiviteiten:
Breda International Airport
Pastoor van Pieter Breughelstraat 91-A
4744 RC Bosschenhoofd

Betalingen:
Bankrekening NL86 RABO 0153 8050 05 - BIC RABONL2U or RABONL2UXXX
Use PayPal for foreign payments: finance@paragroupholland.nl

Email secretariaat: secretariaat@paragroupholland.nl
Website: www.paragroupholland.nl

Social Media:     Privacy Policy:

PRIVACY regeling PGH conform AVG met ingang van 25 mei 2018

PGH neemt je persoonsgegevens, door jou bij aangaan van donateurschap opgegeven, zoals (o.a.) naam, adres, telefoonnummer etc. op in een gegevensbestand. De verwerking, opslag en verstrekken van de gegevens voeren wij uit conform de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de donateursadministratie en om je op de hoogte te houden met informatie over of van activiteiten georganiseerd door of vanwege de stichting Parachute Group Holland.

Delen van je persoonlijke gegevens of delen daarvan wordt door PGH uitsluitend gedaan met organisaties in het belang van uitvoering van activiteiten, mogelijk te maken. Dit geschiedt uitsluitend voor zo ver PGH voor de uitvoering van haar activiteiten hieraan gehouden is door wettelijke bepalingen of afgesloten samenwerking overeenkomsten. Onder deze organisaties worden verstaan: de Koninklijke Vereniging van Luchtvaart (afdeling para), ministerie van defensie en in voorkomend geval andere overheidsorganisaties. PGH verstrekt geen gegevens aan derden voor andere dan de voorgenoemde doeleinden.

Je kunt je eigen persoonsgegevens opvragen om inzicht te krijgen in welke gegevens wij van je in ons gegevensbestand hebben, deze te corrigeren of, na beëindiging donateurschap, te laten verwijderen. Stuur hiertoe een mail of brief naar de secretaris PGH op secretariaat@paragroupholland.nl. Het in deze door de PGH toegepaste protocol betreffende AVG word je op verzoek toegezonden.

Mochten er foto's en andere zaken momenteel op onze website of facebook pagina staan die je in het kader van de privacyregels verwijderd wilt hebben dient je hiervoor persoonlijk een schriftelijk verzoek in te dienen bij het secretariaat.